You Are Browsing ' Çocuklar ' Category

By Faysal Aykut On 22 Mar, 2013 At 02:07 PM | Categorized As Çocuklar | With 0 Comments

Çocukluk Çağı Korkuları Korku; insanların görünen veya hayal ettikleri tehlikeler için karşılık olarak gösterdikleri tepkilerdir. Bu durum çocukluk çağında çok daha fazladır. Dünyaya gelen çocuk ailesi yardımı ile büyür ve hayata atılır. Aileye büyük güven duyar ancak dış dünya hep korkutucu gelir. Çocuklarda görülecek korku sebepleri basit gündelik şeylerden oluşabildiği gibi hayal ettikleri dünyada olmayan […]

By Faysal Aykut On 21 Mar, 2013 At 10:37 PM | Categorized As Çocuklar | With 0 Comments

Disleksi (Okuma Güçlüğü ve Zorluğu)  Disleksi çok fazla bilinmeyen nörolojik bir sorundur. Çocuklarda konuşma, okuma, dinlenme yetilerinin öğrenilmesinde uygulamasında diğer çocuklara oranla değişiklikler ve zorlukların görüldüğü bir nevi öğrenme bozukluğu olarak tanımlanabilir. Çocukların beyninde herhangi bir problem söz konusu değildir. Bilhassa zekâları normaldir. Disleksi yalnızca bir tür kabiliyet eksikliği olarak tanımlanabilir. Disleksinin tanısı için ilk […]

By Admin On 7 Mar, 2013 At 10:59 PM | Categorized As Çocuklar | With 0 Comments

Erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Bu dönemde çocuğu gelişim özellikleriyle tanımak ve gelişmesi için gerekli ortamı hazırlamak, ona destek vermek önemlidir. Bunu gözönünde bulundurduğumuzda anne- babanın ve eğitimcilerin, çocuğun yaşına ait […]