Kekemelik
By Faysal Aykut On 13 Mar, 2014 At 05:33 PM | Categorized As Kekemelik, Sağlık | With 0 Comments

Kekemelik Nedir?

Kekemelik terimi, sözel iletişimi sıklıkla ve önemli ölçüde bozan, konuşma kusurları anlamında kullanılmaktadır. Kekemelik ile ilgili en açık görülen özelliklerden biri, kelimelerin cümlelerin ve özellikle hecelerin tekrarıdır. Tekrarlamalar, özellikle çocuklarda normalde 2-6 yaşına kadar görülebilmektedir. Bu masum tekrarlarla, kekemeliğin birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Çocuklardaki bu normal akıcılık kusurunun kekemelik haline gelmesinden ailelerin baskısı ve çocuğun bu konuşması üzerine odaklanması önemli rol oynamaktadır. Kekemelik de en önemli özelliklerinden biri kelimelerin ya da hecelerin tekrarlanmasıdır. Bazen harflerin çıkarılmasında da zorlanılabilir. Bir başka sorunda kekemelerin bütün gayretlerine rağmen hiç ses çıkaramamalarıdır.

1-      Kekemelik yapısal nedenli bir özürdür.
Bu görüşte olanlara göre kekemelik her zaman bir tek nedene bağlı olarak açıklanmaz. Bazı araştırmalara göre, kekeme çocuklar duygusal çatışmaları olan bir geçmişe, konuşmada olağan sayılacak tutukluğu kekemelik diye tanılayan bir aileye; kendilerini kekemeliğe kadar götürebilecek uygun bir bünyeye; konuşmalarının akıcılığını engelleyen bir çevreye ve sınırlı hoş görüye

2-      Kekemelik öğrenilmiş bir davranıştır.
Bu nedeni öne sürenler kekemeliği bedensel fizyolojik yada nörolojik bir nedene bağlamaya çalışırlar. Örnek verecek olursak; kekemelik dildeki bir özüre, yapısal bir bozukluğa bağlanabilir. Kekemelik beyin sinirleriyle, ses çıkarma organlarını çalıştıran sinir ve kaslar arasında yeterli uygunluk ve beraberlik olmayışından ileri gelmektedir. Kekemeliğin gırtlaktaki ses bantlarında oluşan bozukluktan ileri geldiği görüşünde ifade edilebilir. Bu görüşü savunanlara göre kekeme olan insanlar aslında kekemeliğe uygundurlar. Eğer çevre koşulları kekemeliği önleyecek durumdaysa önemli değildir. Fakat çevre koşulları çocuğun bünyesiyle bağdaşırsa kekeme gelişir. Bu gruptakiler kekemeliği soylada bağdaştırırlar. Bunlara göre kekeme kişinin soyunda kekeme vardır. Solaklık kekemeler arasında daha çoktur. İkizler arasında kekemelik daha çok görülür.

3-      Kekemelik bir özgüven eksikliğidir.
Bu görüşü savunanlara göre; kekemelerle kekeme olmayanlar arasında kalıtım, fizik gelişimi, sağlık, zeka yönünden hiçbir ayrıcalık yoktur. Kekemelik öğrenilen bir davranıştır. Konuşmanın kendisi öğrenilen bir süreçtir. Kekemeler konuşmanın akıcılığındaki tutukluğu yanlış değerlendirilmesi sonucu, bu özrün zorla kazanıldığı bireylerdir. Konuşma gelişimindeki bu kritik dönemde, ana-baba, öğretmen ve diğer yetişkinler tutulma ve duraklamaya karşı aşırı duyarlılık gösterir, endişelenir ve telaşlanır. Bunu çocuğa da aktarırlar. Çocuk kekemelik belirtilerini benimser ve bilinçli hale getirir. Sonrada kekeme olur çıkar.

4-      Bir direniş belirtisi olarak kekemelik.
Bu kümede, çoğunlukla ruh bilimciler ve ruhsal sağaltımcılar toplanmaktadır. Bunlara göre kekemelik özgüven eksikliği belirtisidir. Kekemelik konuşma bozukluğu değildir. Kekemelik bencil ve rol çatışmasıdır. Birey kekeleyerek konuşmakla düzgün biçimde konuştuğunda doyuramadığı bir takım ruhsal gereksinimlerini doyurmaktadır. Kekemelerde belirli bazı kişilik özellikleri vardır. Bebeksi, zorlayıcı, çekingen, endişeli, güvensiz, bağlı, yalnız ve utangaçtırlar.
5-      Kekemelik tek bir nedene bağlanmaz.
Bu görüşte olanların hareket noktası, insan oğlunda değişikliğe karşı bir direnme gayretidir.

 

About -

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>