You Are Browsing ' Psikoterapi ' Tag

By Admin On 7 Mar, 2013 At 10:41 PM | Categorized As Psikoterapi | With 0 Comments

Sabahları uyanmakta zorlanıyor musunuz? Yataktan kalkmak eziyete mi dönüşüyor? İşte size güne keyifli başlamanın basit formülü… İşe ve okula giderken uyanmak işkence gibi mi geliyor? Özellikle işe ve okula erken saatte gidenler, yataklarından zor kalkıyorlar. Basit önlemlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Yatmadan önce perdeleri yarım açık bırakırsanız, sabah güneşi odanıza dolar, ışınlar beyninize sinyal göndererek […]

By Admin On 7 Mar, 2013 At 10:27 PM | Categorized As Psikoterapi | With 0 Comments

Bütüncül Psikoterapi: Tüm psikoterapi tekniklerinin hangi hastaya ne zaman uygulanacağını ve bütünü izah etmeye yönelik bu terapi yöntemi farklı teknikleri entegre etmeyi sağlar. Esneklik sağlayan bu model evrensel uygulamalar için de uygundur ve pratiktir. Dinamik Psikoterapi: Dinamik psikoterapi, yapıtaşı olarak Freud’un klasik Dürtü Kuramı ve sonrasında da, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Kendilik Psikolojisi gibi diğer […]

By Admin On 7 Mar, 2013 At 09:39 PM | Categorized As Dünyadan | With 0 Comments

Psikoterapilerin dünyayı değiştiremeyeceklerini zaten biliyorduk, içinde yaşadığımız teknomedyatik dünyada psikoterapilerin giderek yerlerini gıdıklayıcı-hoşnutluk yaklaşımlarına bırakacaklarını yeni yeni anlıyoruz. Ama belki ileride lazım olur diye, kişilik yapısında kalıcı bir değişiklik, bir olgunlaşma vaadiyle yola çıkmış psikoterapilerin aslında kişilikleri değiştirmeye ne kadar muktedir oldukları üzerinde bir parça durmak istiyoruz. Bugünkü bilgilerimize göre psikoterapilerin insan kişiliğinde neleri değiştirmeye […]

By Admin On 7 Mar, 2013 At 09:51 PM | Categorized As Psikoterapi | With 0 Comments

Yapılan bilimsel çalışmalarla son yıllarda dünya’da ve Türkiye’de psikoterapinin ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkisi kabul görmekte ve psikoterapiyi yaygınlaştırma çalışmalarına ağırlık verilmektedir; ancak ülkemizde ve dünyada psikoterapi sürecinin nasıl işlediği, bu süreçten nasıl fayda sağlanıldığı ve ne gibi teknikler kullanıldığı konusunda bazı soru işaretleri mevcuttur. Bu yazının amacı psikoterapi olgusunu ve psikoterapinin iç dinamiklerini anlaşılır […]

By Admin On 6 Mar, 2013 At 06:58 PM | Categorized As Kitap | With 0 Comments

Bütüncül bir ilişkisel psikoterapi modeli için önsöz Entegrasyondan bahsederken, “bütüncül” teriminin pek çok tanımı ve kullanım alanı vardır. Genel olarak, terim, psikoterapide örnekleyen veya kavramsal olarak tutarlı, ilkeleri belli iki veya daha fazla yaklaşımın kombinasyonuna doğru giden veya yeni bir meta-teorik entegrasyon modelini temsil eden her türlü yönelime atıfta bulunur. Literatürde genellikle “entegrasyon” ve “eklektizm” […]